Hakkımızda

İNGİLİZCENİN DÜNYADAKİ YERİ

İngilizce dil yapısı olarak en kolay öğrenilebilecek dillerden biridir. Ki, dünyada 2 milyara yakın insanın bu dili konuşabilmesi bunun göstergesidir.

Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol, Arap gibi toplumlar ana dillerinin gramer yapıları ve cümle kuruluş mantığı İngilizce gramer mantığına uyumlu olması nedeniyle 3 ay gibi kısa bir sürede İngilizceyi öğrenebilme şansına sahiptirler.

Ancak ülkemizde onbinlerce kişi, değişik kurslara gittikleri veya değişik İngilizce öğretim sistemlerine sahip oldukları halde İngilizceyi öğrenememekten ve anlayamamaktan şikayetçiler.

Çünkü ana dilimiz Türkçe, İngilizceye göre, gerek gramer yapısı gerekse mantık açısından degişik uygulamalara sahiptir.

Nasıl?

Genel olarak değinecek olursak;

1- Türkçe gramer yapısı ve mantığı genelde İngilizce gramer yapısı ve mantığı ile uyum sağlamamaktadır. Örneğin:

 

Türkçede ‘Ben sinemaya gidiyorum’ cümlesi

İngilizcede ‘Ben gidiyorum sinemaya’ şeklinde kurulur.

‘sinemaya’ sözcüğünde yer alan ya takısı İngilizcede ‘ya sinema’ şeklinde yer alır.

Yani Türkçede isimlerin sonunda yer alan takılar İngilizcede isimlerin başında yer alır.

Türkçe İngilizceye göre kelime zenginliği bakımından daha zayıftır. İngilizce kelime bakımından Türkçeden 3 kat daha zengindir.

3- İngilizcede Türkçede olmayan değişik zaman yapıları vardır.

 

İNGİLİZCE NASIL ÖĞRENİLİR?

Bugün Türkiye’de yüzbinlerce kişi İngilizceyi öğrenme arzusu içinde ama öğrenip öğrenemeyeceklerinin kuşkusunu taşımaktadırlar.

Biz diyoruz ve iddia ediyoruz ki üniversite mezunlarının 180 saatteLise mezunları da 240 saatte Genel İngilizceyi Ana yapısı ve mantığını ile birlikte öğrenip, rahat ve akıcı bir konuşma yeteneğine kavuşabilirler.

İngilizce biliyorum diyebilmek için

A- Grameri iyi bilmek,

 

B- Duyduklarımızı anlamak,

 

C- Anlatmak istediğimizi söyleyebilmek ve

 

D- Duyduklarımızı yazabilmek özelliklerine sahip olmamız gerekir.

 

Bunlarda biri eksik ise İngilizceyi iyi biliyorum diyemezsiniz.

 

ÇALIŞMA SİSTEMİ

1- İngilizce öğrenmeye başlamadan önce bu dili mutlaka öğrenmeniz gerektiğini ve gelişen teknoloji paralelinde İngilizce bilmenin kariyer ve iş dünyası açısından ne kadar önemli olduğu konusunda kendinizi şartlandırın.

2- Kendinize hergün ama hergün gün arası vermeden en az 2 saat çalışma süresi ayırın. Unutmayın, haftada bir-iki saat çalışmakla İngilizceöğrenilmez.

3- Daha önce öğrendiğiniz eski bilgilerinizi unutun ve sıfırdan başlayın.

4- İngilizce öğrenmeye başlarken gördüğünüz yapıların esas mantığını anlamaya çalışın.

Ezberlemeye çalışmayın. Unutmayın ki, ezbere sistemle yapılan çalışmalar hiç bir zaman sonuç getirmez.

Örneğin: ‘Bu bir kitaptır.’ cümlesinin İngilizcesi olan ‘This is a book.’ yapısında ‘isrsquo; ‘a’ nedir? Nerede, nasıl yer alıyor? Cümleye kattıkları anlam nedir?

Bu tür yapıları sorgulayın, mantığını kavrayın ve kuracağınız buna benzer cümlelerde nasıl uygulanacaklarını bilinçli bir şekilde algılamaya çalışın.

- Cümlelerin telaffuzlarını dikkatlice en az 4-5 dinleyin ve kulağınızı bu seslere alıştırın. Duyduklarınızı da en az 5 kere peş peşe ama yavaş bir tempoyla tekrarlayın.

 

Elinize kağıt kalem alın ve duyduğunuz cümleleri yazın.

 

7- Bol bol kelime öğrenin. Ancak öğreneceğiniz her yeni kelimeyi ezberlemeden birkaç değişik cümle içinde kullanmaya çalışırsanız o kelime bilinç altınıza daha çabuk yerleşir.

8- O gün yapacağınız çalışmaya başlamadan önce bir önceki gün çalıştığınız konuları tekrar hızlı bir şekilde gözden geçirin ve ondan sonra yeni konuya geçin.

9- Öğrendiğiniz konuları arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışarak onlarla pratik yapın.

 

10- Evde, işyerinde, yolda, her yerde gördüğünüz nesnelerin ve başkalarının yaptıkları hareketleri İngilizce düşünmeye çalışın.

 

Örneğin;

Ahmet çay içiyor.

Masanın üstünde 3 kitap var. vs gibi.

Anlattığımız bu sisteme uyduğunuz takdirde 4-5 gün içinde İngilizce öğrenmekten aşırı zevk alır, çalışmaya başladıktan 15-20 gün sonra rüyanızda İngilizce konuşmaya başlar, 3 ay içinde de genel İngilizceyi mükemmel bir şekilde öğrenirsiniz.

Bu anlattıklarımız özel ders verdiğimiz yaklaşık 2500 öğrenici üzerinde yapılan ve yüzde 100 başarı elde edilen bir uygulamadır.

Haftada 2-3 saat çalışmakla İngilizce öğrenilmez.

Evet İngilizceyi en çok 180 saatte (en geç 3 ayda) öğrenmeye hazır mısınız?