Üyelik Sözleşmesi

İngilizce Online Eğitim Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme İngilizce Online Eğitim web sitesine herhangi bir yolla bağlanmış olan her ziyaretçinin ve her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak İngilizce Online Eğitim’in herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde İngilizce Online Eğitim ile ziyaretçiler ve kullanıcılar arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır.

TANIMLAR Bu sözleşmede;

İngilizce Online Eğitim, İngilizce Online Eğitim domaini ve veritabanları dahil olmak üzere İngilizce Online Eğitim domaini altında yapılabilecek her türlü faaliyeti ve bir bütün olarak İngilizce Online Eğitim’in sahip olduğu tüm hakları, yöneticiler ve yönetim İngilizce Online Eğitim üzerinde hak ve yetki sahibi olan ve resmi belge ile yetkili kıldığı  veya anlaşmalı 3. firma yetkili kişileri,

Ziyaretçiler herhangi bir yolla İngilizce Online Eğitim’e bağlanan herhangi bir kişiyi,

Üyeler İngilizce Online Eğitim’e herhangi bir yolla üye olmuş herhangi bir kişiyi, içerik yazılı, görsel, vb şekillerde siteden verilebilecek bağlantılar dahil olmak üzere yayınlanan her türlü içeriği belirtir.

 KURALLAR; Aşağıda yazılı olan kurallar İngilizce Online Eğitim bünyesinde ve tüm parçalarında bir bütün olarak geçerli olan kurallardır. Her bir ziyaretçi ve üye bu kuralları uymayı kabul ve taahhüt eder.

İngilizce Online Eğitim’te başta kopyalama hakkına konu olan ve FSEK’e tabii unsurlar olmak üzere T.C. ve A.B.D. yasalarına aykırı hiçbir içerik yayınlanamaz, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. İngilizce Online Eğitim ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ya da üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

İngilizce Online Eğitim’e genel olarak kabul görmüş Türk ahlak, örf ve adetleriyle internetin genel kabul görmüş teamüllerine aykırı içerik gönderilemez, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. İngilizce Online Eğitim ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.

İngilizce Online Eğitim’in yayım dili Türkçe’dir. Tüm üyeler ve tüm ziyaretçiler İngilizce Online Eğitim’e ekleyecekleri içeriklerde düzgün, açık ve anlaşılır bir dil kullanımına özen göstermekle yükümlüdürler. Aksi tür içeriklerde yanlış anlamalardan İngilizce Online Eğitim ve yönetim hiçbir surette sorumluluk kabul etmez.

İngilizce Online Eğitim’e gönderilen içeriklerde yapılmış olan alıntılarda, üyelerin ya da ziyaretçilerin, FSEK dahilinde olmak üzere mevzu bahis içeriğin yasal sahibinin izni alınmadan tamamen ya da kısmen alıntı yapmaları yasaktır. İzinle dahi yapılan alıntılarda alıntıya bağlantı verilmesi ve eğer bu mümkün değilse alıntının yapıldığı kaynak hakkında aydınlatıcı notlar düşülmesi mecburidir. İngilizce Online Eğitim ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.

Hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez,vb nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üyeler arası veya üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propoganda amacı taşıyan içerik göndermek; aynı içeriğin tekrarı ya da birebir aynısı olan birden fazla içeriği müteakiben göndermek; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yok sayarak göndermek; aynı kişiye ait olmak üzere birden fazla üyelik hesabı açmak; üyelerin ve ziyaretçilerin birbirleri arasında yaptığı tartışmalarda aşırıya kaçmak, birbirilerinin kişisel haklarına müdahale etmek, birbirilerine delilsiz ve mesnetsiz olarak ağır ithamlarda bulunmak, ciddi hakaretler etmek, gönderilen içeriğin muhteviyatıyla ilgilenmekten çok kişinin kişiliğine yönelik olarak yorumlar yapmak, gönderilen içeriği çarpıtmaya, sapıtmaya, farklı anlamlara çekmeye yönelik içerik göndermek; sosyal münasebet kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak ve burada sayılmayan diğer sosyal münasebet kurallarına uymamak ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır. İngilizce Online Eğitim ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.

 UYGULAMA

Bu sözleşmede sayılan kuralları yönetim bizzat uygular.

Yönetim bu kuralları uygularken gerekli gördüğü zamanlarda gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Burada tek tek sayılmayan diğer kurallar gene yönetim tarafından icra edilir.

Yöneticiler burada sayılmayan kimi kuralları ilan suretiyle sözleşmeye ekleyebilirler.

 SORUMLULUK

İngilizce Online Eğitim ve yönetim, ziyaretçi ya da üyelerin her hangi bir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içerikten hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

İngilizce Online Eğitim ve yönetim ziyaretçi ya da üyelerin herhangi bir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içeriğin doğruluğu, gerçekliği, geçerliliği, güvenilirliği konusunda hiçbir garanti vermez.

Ziyaretçi ve Üyeler İngilizce Online Eğitim’e eklediği içeriklerden bizzat sorumludurlar.

Yönetim İngilizce Online Eğitim alan adına ait olan her bir faaliyet için ayrı ayrı ya da birlikte olmak üzere ziyaretçi ve üyelerin güvenliği bakımından bir takım bilgileri (Ip adresi, gönderen ip, çerezler, vb) saklamakta ve gereği halinde sadece yetkili makamlara ibraz edeceğini beyan ve garanti eder.

Ziyaretçi ve üyeler İngilizce Online Eğitim’in barındırdığı içerikleri yönetiminin izin verdiği ölçülerde kullanma hakkına sahiptir. Ancak İngilizce Online Eğitim üyelerin ya da ziyaretçilerin eklemiş olduğu içerikler haricinde her türlü görsel, yazılı ve benzeri diğer içeriği telif hakkı kapsamında olup, bu içeriklerden yararlanma yönetimin verdiği izin dahilinde olmakla birlikte kısmen ya da tamamen kopyalama, kısmen ya da tamamen ilan, yeniden düzenleme ve benzeri her türlü hakkını İngilizce Online Eğitim adına yönetim saklı tutar. Bahsedilen unsurların bahsedilen şekillerde kullanımı ancak ve ancak İngilizce Online Eğitim adına yönetimden alınan yazılı izne bağlıdır.

İngilizce Online Eğitim web sitesinin tüm yasal hakları saklıdır. Telif hakları kapsamında tamamının veya bir bölümünün her hangi şekilde kopya edilmesi, download yapılması, internet ortamında veya kitap ya da CD veya başka değişik bir teknikle yayınlanması kesinlikle yasaktır ve buna kalkışanlar hakkında her türlü yasal işlemler yapılacaktır. Buna kalkışacak kişi veya kişilerin bilgisayar IP numarası ve TC kimlik numaraları ile haklarında suç duyurusu yapılacaktır.

İş bu sözleşme kapsamında ya da diğer anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme T.C Ankara Mahkemeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Texas eyaleti Houston şehri yerel mahkemeleridir.

 KURALLARA AYKIRILIK

Yukarıda bahsedilen kurallara aykırılık halinde İngilizce Online Eğitim;

Ziyaretçi ya da üyenin IP adresinin ya da IP bloğunun İngilizce Online Eğitim’e erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ip ban);

Ziyaretçi ya da üyenin İngilizce Online Eğitim’e içerik eklemesinin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ban);

Üyenin üyelik İngilizce Online Eğitim’in üyelik gerektiren bölümlerine erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması;

Üyenin İngilizce Online Eğitim veritabanından tamamen silinmesi (üyeliğin iptali);

Özel olarak ya da İngilizce Online Eğitim içinde kamuya açık olarak uyarı;

Üyelik hesabının birden fazla olması halinde tüm üyeliklerin iptali, diğer üyeliklerin ana üyeliğe birleştirilmesi, vb;

Ve İngilizce Online Eğitim’in düzeninin bozmaya yönelik olan davranışın her türlü yasaklanması için gerekli her türlü yasal cezayı bizzat yönetim organı vasıtasıyla uygular.

Üyelerin yöneticileri kurallara aykırı hareket eden üyeler konusunda uyarmak gibi bir hakları mevcut olmasına rağmen ceza önerme gibi bir hakları yoktur. Verilecek disiplin cezaları tamamen yönetimin takdirine tabidir.

Yönetim yukarıda belirtilen yaptırımları uyguladıktan sonra ne üyeye ne de diğer üyelere açıklama yapmak ya da sebep göstermek zorunluluğunda değildir.

 ÜYELİK

İngilizce Online Eğitim’e üye olma ücretsizdir. Herkes ücretsiz üye olma hakkına sahiptir.

Ancak Online Eğitim hizmetleri, kitap ve CD ler ücret karşılığı alınabilir.

Üyelerimiz İngilizce Online Eğitim veya bayilerimizden ve anlaşmalı olduğumuz sanal satış kurumlarından satın aldıkları eğitim paketlerinde yer alan içeriklerin (Online Eğitim süreleri, kitap veya CD ler) hepsinden ek bir ücret ödemeden yararlanırlar. Ancak daha önce Online Eğitim süresi bittiğinde Online Eğitimden yararlanma hakları o an için sona erer. Ücreti karşılığında yeni bir ek süre almaları halinde online eğitim hizmetlerimizden tekrar yararlanabilecekler.

İngilizce Online Eğitim’e ayırt etme gücüne sahip olmak şartıyla yukarıdaki kurallara uyması mümkün olan her kişi üye olabilir.

Online Eğitim süreleri satın almış olan herkes "son üyelerimiz" bölümünde adının yayınlanmasını peşinen kabul etmiştir. Adının yayınlanması üyeye ekstra bir hak sağlamaz.

www.xxxxxxxxx.numberoneenglish.com şeklinde subdomain ile eğitim programımızı kendi kurumları adına site yaptıran kurumlar şifreleri para satamazlar ancak müşterilerine ve dostlarına firmalarını tanıtmak amacıyla hediye edebilirler.

 ÜYELİK HAKLARI

Üyelere yukarıda bahsedilen kurallara aykırı olmamak koşuluyla; yöneticilerin insifiyatifi dahilinde;

Yazılı içerikler gönderme;

Belirlenmiş belli düzenlerde ve boyutlarda dosyalar gönderme;

Bağlantılar verme;

ve diğer haklar tanınmıştır.

Bu haklar yönetimin insifiyatifi dahilinde kısmen artırabilir veya azaltılabilir veyahut da tamamen kısıtlanabilir.

Üyeler İngilizce Online Eğitim’e eklemiş oldukları içeriğin ikincil bir yayın hakkını süresiz olarak İngilizce Online Eğitim’e devretmiş sayılırlar. İngilizce Online Eğitim içerikleri istediği süre boyunca yayınlamaya, yeniden yayınlamaya, değiştirmeye veya da silme hakkına sahiptir. İngilizce Online Eğitim içeriğin süresiz olarak ve aynı şeklinde yayınlanacağını taahhüt etmez.

Üyeler yukarıda belirtilen durumun aksine olarak ekledikleri içeriğin silinmesini talep hakkına sahip olmakla birlikte bu işlem ancak yönetimin takdirine göre uygulanır. Yönetim içeriğin silinip silinmeyeceğini bizzat takdir eder.

 ÜCRETLİ HİZMETLER

İngilizce Online Eğitim’in sunmuş olduğu Online eğitim ücretlidir.

Başlangıç tarihinden itibaren bir yıl sonra Online çalışma süresi sıfırlanır.

İngilizce Online Eğitim Yönetimi süre ve fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Ancak kişiler İngilizce Online Eğitim’in sunmuş olduğu hizmet karşılığında iş bu hizmet sözleşmesi uyarınca kendi belirleyeceği miktarda ücret ödeyebilirler.

Eğitim kapsamında ya da diğer bir şekilde İngilizce Online Eğitim’e yapılacak her türlü ödeme hiçbir surette ne üyelik haklarında ve yükümlülüklerinde bir değişiklik yaratır ne de İngilizce Online Eğitim yönetimin bu sözleşmede belirtilen sorumluluğu dışında bir sorumluluk yüklenmesine yol açar.

Üyelerden ya da diğer kişilerden alınacak Online Eğitim ücreti bu sözleşmede belirtilen hükümler dışında ek bir alacak hakkı ya da talep hakkı doğurmaz.

Üyeler bu hizmet sözleşmesinin alacağı hizmet veya ürün karşılığı olarak ödemiş oldukları bedelleri üyelikten çıkma halinde dahi talep edemez.

Ayrıca gerekli hallerde üyelere ücretsiz olarak hediye edilen emtiaların (malzeme doküman) gönderim-kargo ücreti üye tarafından karşılanır.

PARA İADESİ

Değişik internet siteleri üzerinden yapılan alımlarda Online Eğitim Hizmeti şifreli ve CD’ler kopyalanabilir özelliğe sahip olduklarından iadeleri söz konusu değildir.

Ancak Anlaşmalı Üniversite ve kurumlarda yüz yüze yapılan satışlarda satış sözleşmesinde yer alması kişiler belirlenen  zaman süreci içinde iade haklarını kullanabilirler.

HEDİYE DVD ve VCD

İnternet üzerinde veya kitapevleri - mağazalar aracılığıyla Online Eğitim alanlara zaman içerisinde düzenlenen kampanyalarla DVD ve ya VCD formatında Cd ler hediye edilmektedir. Ancak firmalar ve ya kurumlar tarafından sunulan Online Eğitimler de Cd hediyesi yoktur.

REKLAM

Yönetim uygun yerlerinde istediği her türlü reklamı yayınlama hakkına sahiptir.

Yönetim yayınladığı reklamların doğruluğunu, gerçekliğini, geçerliliğini, güvenilirliğini hiçbir şekilde garanti etmez.

Yönetim yayınlanan reklamlardan dolayı oluşabilecek herhangi bir zarar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Online Eğitim Sitemizde reklam yayınlayan kişiler bu sözleşmede belirtilen hükümlere uymakla mükelleftir. Kendilerine kendi reklam alanlarındaki reklamları değiştirme hakkı verilmiş reklam verenlerin kendi insifiyatifleriyle bu sözleşme hükümlerine aykırı reklamlar yayınlamaları halinde yönetim, reklamın yayını durdurabilir. Durdurma dönemi sonrası yeniden açılan hesaplarda aynı aykırılıkların yeniden baş göstermesi durumunda yönetim reklam sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir. Aykırılık sebebiyle feshedilen reklam sözleşmelerinde aksi belirtilmediği sürece yönetim reklam bedelini geri vermeme hakkını sahiptir. Reklam veren aykırılık yaratan reklamın Online Eğitim Sitemiz’e zarar vermesi durumunda bu zararı bizzat tazmin etmekle yükümlüdür.

Aksi reklam sözleşmesinde belirtilmediği sürece yönetim Online Eğitim Sitemizde yayınlanacak reklamların bedellerini reklam yayınlama işlemi başlamadan önce peşin olarak alır. Haftalık, Aylık, Yıllık, vb şekilde vadelere bağlanmış olan sözleşmelerde tekrar eden vadelerde alınacak ücret, ilk ücretin alındığı günden tayin edilmiş sürenin geçmesinden bir gün önce peşin olarak alınır. Ücretin geç alınması suretiyle yönetim reklamın yayınlanmasını ücret alınana kadar duraklatabilir.

 YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme ilanı tarihinden itibaren tüm üyeler,ziyaretçiler ve Online Eğitim Sitemizi herhangi bir şekilde kullanan her kişi üzerinde etki doğurmak üzere ek bir protokole gerek kalmadan, bu tarihte halen mevcut olan üyeler ile bundan sonra olabilecek üyeler ve diğer ziyaretçi ve kişileri de kapsayacak şekilde akdedilmiş sayılır.

Bu sözleşmeden önceki sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kalkar.

Bu sözleşmeden eski sözleşmelerle herhangi bir hak kazanmış üyelerin haklarının durumları bu sözleşmeye göre tayin edilir.


Gizlilik Taahhüdü

Online Eğitim Sitemizin güvenliği dünyaca kabul gören ve yaygın olarak kullanılan web güvenlik kuruluşu GeoTrust tarafından sağlanmaktadır.

 

Kredi Kartı Güvenliği

 

Kredi kartınızın güvenliği SSL şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın en alt kısmında bir kilit simgesi göreceksiniz. Bu simge GeoTrust tarafından sağlanan 256 Bit SSL Sertifikasını temsil etmektedir. Ayrıca ödeme yapılırken kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda internet adres bölümü http den https ye dönüşecektir. SSL teknolojisi ile, ödeme süreci başladığında siteden bağımsız olarak, kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim kurulmakta ve tarayıcınız vasıtası ile gönderdiğiniz hiçbir bilgi kurumumuz çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. Sitemizde �Güvenli Ödeme� olarak görünen ikonu tıkladığınızda güvenlik sertifikamızla ilgili kayıtlara ulaşabilirsiniz.

 

Veri Güvenliği
 

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgiler ürün veritabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Online Eğitim Sitemizde kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri yasal gereklilikler dışında, kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir nedenle açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmamayı ve kötüye kullanmamayı taahhüd eder.

 

Kullanıcı Güvenliği ve Gizliliği 
 

Kullanıcıların siteye girişlerinin zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin daha hızlı onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına "cookie" adi verilen veriler gönderilir. Kullanıcı isterse bu cookieleri silebilir veya kullanmayabilir. Cookienin amacı sizin o siteyi yeniden ziyaret ettiğinizi web sunucuya bildirmektir. Size özel bir tanımlama bilgisi olup, başka herhangi bir bilgi tutmamakta ve sadece kaydedilen sunucudan okunabilmektedir.

 

Veri Kullanımı
 

İngilizce Online Eğitim sitemize üye olurken girdiğiniz genel kullanıcı bilgilerini (ad-soyad, e-mail, adres, telefon gibi) yalnızca, sitenin verdiği hizmetleri daha etkin kılmak için kullanır veya iş ortaklarıyla paylaşır. Bu hizmetler; fiyat indirimleri ve kampanyalardan kullanıcıları haberdar etmek, anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla siparişlerinizin ulaştırılması, satın aldığınız ürün veya hizmetlerin faturalanması gibi.
 

Kullanıcının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 

Sitenin aldığı tüm güvenlik önlemlerinin yanı sıra kullanıcının da bazı güvenlik tedbirlerini alması önemlidir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarının en üst seviyede ve güncel olması, gerekli antivirüs vb. yazılımların yüklenmesi, şifrelerinizi ya da önemli kişisel bilgilerinizi bilgisayarınızda yazılı olarak bulundurmamanız gibi.
 

CANLI DESTEK VE SOHBET SEANSLARI KATILIM HAKKINDA

Number One English olarak size sunduğumuz ücretsiz  canlı destek hattı ve sohbet grubuna katılımınız için bir zaman çizelgesi hazırladık.

Seanslara katılmak için katıldığınız konuşma grubuna gönderilecek çizelgeyi En kısa zamanda doldurmanız ve bize göndermeniz gerekir.

Konuşma gruplarımız 20-50 kişiden oluşacaktır.

Sizin işaretleyeceğiniz gün ve saatlere yakın programlar yapmaya çalışacağız.

Ancak bu sizin işaretleyeceğiniz gün ve saatte davet edileceğiniz anlamına gelmeyecektir. Mümkün olduğunca en fazla talep edilen ve seçtiğiniz dilime yakın olan gün ve zaman programına davet edileceksiniz.

Canlı destek çalışmamızda gramer yapısında takıldığınız konuları önceden belirleyip uzmanlarımıza sorun. Uzmanlarımız siz aydınlatıp konuyu detaylı anlamanızda yardımcı olacaklar.

Konuşma grubunda konuşmalar internette yer alan derslerimiz paralelinde ve karşılıklı soru cevap şeklinde yapılacaktır. Farklı ve katılımcıların cevaplandırmakta zorlanacakları konular konuşulmayacaktır.

Canlı sohbetlerden önce size sohbetlerde ele alınacak konuları metin olarak yollayacağız.

Sizler de bu metinler paralelinde en az 10 soru hazırlayıp grupta yer alacak arkadaşlarınıza sorabileceksiniz.

Konuşma esnasında cevaplandırmakta ve cümle kurmakta zorlandığınız yerlerde moderatörlerimiz size yardımcı olacaktır.

Amacımız sizi rahat ve akıcı İngilizce konuşabilmek konusunda cesaretlendirebilmektir.

Her zaman takıldığımız ve şikayetçi olduğumuz

"Biliyorum ama konuşamıyorum.."

"Anlıyorum ama cevap veremiyorum..."

"Konuşulanları anlayamıyorum..."

gibi korkuları aşabilmek adına sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.

Bu nedenle önce sistemimizde yer videoları dinleyip ve duyduklarınızı yüksek tekrarlamanızı ve evde İngilizce bilen veya öğrenmeye çalışan yakınlarınızla benzer cümleler üzerinde çalışmanızı öneriyoruz.

Ayrıca her ay sizlere gittikçe zorlaşan değişik testler yollayacağız ve beyin fırtınası yapmanızı sağlayacağız.

Unutmayın ki, siz öğrenmek isteyeceksiniz, çalışacaksınız ve biz de sizlere destek vereceğiz.

Siz çalışmadığınız ve pratik yapmadığınız sürece yol alamazsınız.

Sohbet seanslarımızda ders anlatılmayacak, ancak takıldığınız konular detaylı anlatılacaktır.

Seanslarımız 1 ile 3 saat arası sürecek ve satın aldığınız pakette yer alan süreleri kapsayacaktır.

Seanslarımız kayıt altına alınacak ve youtube kanalımızda yayınlanacaktır.

SEANSLARA KATILIM MECBURİYETİ YOKTUR.

KONUŞMA SEANSLARI ÜCRETSİZ OLUP HİZMET NİTELİĞİNDEDİR.

KONUŞMA SEANSLARININ ZAMANLAMASI TAMAMEN KURUMUN KENDİ İNİSİYATİFİNDEDİR. BU KONUDA BİR TAAHHÜDÜ YOKTUR.

Sormak istedikleriniz için lütfen 0505-556 56 56 whatsapp destek hattımıza yazın.